איורים ותמונות בתוך הספר

איכות האיורים והתמונות תלויה ברמת ההשקעה ושעות העבודה עליהם עובד המעצב הגרפי.

* המחירים ניתנים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
* ePublish שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל כל ספר ע"פ שיקולה הבלעדי.
* המחירים אינם כוללים מע"מ.
* ט.ל.ח.