שכתוב מחדש

לעיתים עולה הצורך לכתוב מחדש קטעים שלמים בטקסט, לפעמים אפילו את העבודה כולה, על מנת להביאה לכתיבה רהוטה ובהירה. ברור שגם במקרים אלה יטפלו העורכים שלנו בזהירות וברגישות רבה בכתב היד על מנת להביאו למצב שרצה בו המחבר.

חשוב להדגיש כי כל השינויים בטקסט כפופים לאישורו של הסופר!